نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/22 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/22 چهارشنبه ساعت 13:36:36 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱ یک دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,890 دلار 309,200 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 272,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
402,890 پوند 82,820 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,000 لیر 47,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
265,260 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post