نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/21 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/21 سه شنبه ساعت 13:31:03 روز ۱۴۰۰/۹/۳۰ سی آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,020 دلار 309,440 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 273,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
400,160 پوند 82,540 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,800 لیر 47,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
265,900 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post