نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/20 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/20 دوشنبه ساعت 13:35:01 روز ۱۴۰۰/۹/۲۹ بیست و نه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,960 دلار 308,450 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 273,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
399,070 پوند 82,510 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
17,800 لیر 47,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
266,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post