نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/18 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/18 شنبه ساعت 13:31:51 روز ۱۴۰۰/۹/۲۷ بیست و هفت آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,787 دلار 308,727 یورو
274,420 بالاترین قیمت دلار 274,060 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
399,210 پوند 75,037 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,067 لیر 48,017 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
264,600 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post