نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/16 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/16 پنجشنبه ساعت 13:32:31 روز ۱۴۰۰/۹/۲۵ بیست و پنج آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,180 دلار 310,290 یورو
274,220 بالاترین قیمت دلار 274,060 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
400,350 پوند 74,640 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,100 لیر 47,380 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
267,415 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post