نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/15 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/15 چهارشنبه ساعت 13:31:11 روز ۱۴۰۰/۹/۲۴ بیست و چهار آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,210 دلار 309,200 یورو
274,210 بالاترین قیمت دلار 274,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
404,820 پوند 74,670 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,900 لیر 47,980 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
278,907 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post