نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/14 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/14 سه شنبه ساعت 13:32:07 روز ۱۴۰۰/۹/۲۳ بیست و سه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,505 دلار 310,430 یورو
274,690 بالاترین قیمت دلار 274,530 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
393,050 پوند 75,595 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,000 لیر 46,780 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
277,415 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post