نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/11 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/11 شنبه ساعت 13:34:45 روز ۱۴۰۰/۹/۲۰ بیست آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,900 دلار 313,943 یورو
277,160 بالاترین قیمت دلار 276,820 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
408,710 پوند 76,013 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,300 لیر 48,380 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
280,203 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post