نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/09 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/09 پنجشنبه ساعت 13:32:48 روز ۱۴۰۰/۹/۱۸ هجده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,080 دلار 313,750 یورو
277,770 بالاترین قیمت دلار 277,000 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
407,050 پوند 75,925 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,600 لیر 49,035 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
281,155 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post