نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/07 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/07 سه شنبه ساعت 13:33:56 روز ۱۴۰۰/۹/۱۶ شانزده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,240 دلار 313,540 یورو
278,240 بالاترین قیمت دلار 278,080 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
411,810 پوند 75,740 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,800 لیر 48,780 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
281,799 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post