نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/04 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/04 شنبه ساعت 13:31:58 روز ۱۴۰۰/۹/۱۳ سیزده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

279,750 دلار 317,357 یورو
280,230 بالاترین قیمت دلار 273,130 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
400,740 پوند 76,150 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,300 لیر 47,480 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
268,477 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post