نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/02 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/02 پنجشنبه ساعت 13:31:21 روز ۱۴۰۰/۹/۱۱ یازده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,200 دلار 309,480 یورو
273,290 بالاترین قیمت دلار 266,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
392,150 پوند 74,400 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,349 لیر 46,429 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
266,549 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post