نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/01 چهارشنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۰/۹/۱۰ ده آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,820 دلار 295,430 یورو
261,000 بالاترین قیمت دلار 260,230 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
386,940 پوند 71,020 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,300 لیر 45,680 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
266,240 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post