نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/30 سه شنبه ساعت 13:32:17 روز ۱۴۰۰/۹/۹ نه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

288,510 دلار 327,840 یورو
292,840 بالاترین قیمت دلار 286,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
387,680 پوند 78,540 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,500 لیر 45,580 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
266,087 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post