نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/29 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/29 دوشنبه ساعت 13:37:03 روز ۱۴۰۰/۹/۸ هشت آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,490 دلار 311,260 یورو
275,740 بالاترین قیمت دلار 274,480 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
393,880 پوند 75,080 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,274 لیر 46,280 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
266,624 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post