نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/28 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/28 یکشنبه ساعت 13:32:15 روز ۱۴۰۰/۹/۷ هفت آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,180 دلار 312,520 یورو
281,700 بالاترین قیمت دلار 275,980 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
390,920 پوند 75,170 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,715 لیر 45,880 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
264,865 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post