نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/27 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/27 شنبه ساعت 13:33:06 روز ۱۴۰۰/۹/۶ شش آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

282,670 دلار 320,010 یورو
287,090 بالاترین قیمت دلار 278,070 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
389,310 پوند 76,970 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
23,600 لیر 45,680 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,199 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post