نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/26 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/26 جمعه ساعت 13:34:16 روز ۱۴۰۰/۹/۵ پنج آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

289,033 دلار 324,323 یورو
289,400 بالاترین قیمت دلار 287,650 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
387,913 پوند 79,393 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
25,353 لیر 46,533 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,453 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post