نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/25 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/25 پنجشنبه ساعت 13:32:09 روز ۱۴۰۰/۹/۴ چهار آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

291,841 دلار 326,811 یورو
292,600 بالاترین قیمت دلار 286,600 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
390,591 پوند 80,101 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,821 لیر 46,601 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
255,821 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post