نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/24 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/24 چهارشنبه ساعت 13:32:57 روز ۱۴۰۰/۹/۳ سه آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

289,690 دلار 324,850 یورو
290,100 بالاترین قیمت دلار 286,600 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
388,600 پوند 78,890 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,200 لیر 45,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,737 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post