نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/23 سه شنبه ساعت 13:31:47 روز ۱۴۰۰/۹/۲ دو آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

285,530 دلار 321,560 یورو
286,000 بالاترین قیمت دلار 283,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
383,350 پوند 77,770 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,300 لیر 44,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,182 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post