نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/22 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/22 دوشنبه ساعت 13:33:17 روز ۱۴۰۰/۹/۱ یک آذر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

283,340 دلار 319,510 یورو
283,500 بالاترین قیمت دلار 281,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,620 پوند 77,130 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,100 لیر 44,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,889 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post