نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/21 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/21 یکشنبه ساعت 13:31:24 روز ۱۴۰۰/۸/۳۰ سی آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,740 دلار 318,050 یورو
281,950 بالاترین قیمت دلار 280,130 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,500 پوند 76,760 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
25,972 لیر 44,322 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,192 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post