نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/20 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/20 شنبه ساعت 13:37:27 روز ۱۴۰۰/۸/۲۹ بیست و نه آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

280,940 دلار 316,990 یورو
281,080 بالاترین قیمت دلار 280,030 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,230 پوند 76,510 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,113 لیر 44,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,393 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post