نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/18 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/18 پنجشنبه ساعت 13:32:13 روز ۱۴۰۰/۸/۲۷ بیست و هفت آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,800 دلار 318,910 یورو
279,540 بالاترین قیمت دلار 278,730 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,080 پوند 76,630 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,500 لیر 44,250 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
258,550 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post