نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/17 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/17 چهارشنبه ساعت 13:31:49 روز ۱۴۰۰/۸/۲۶ بیست و شش آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

279,190 دلار 320,270 یورو
279,660 بالاترین قیمت دلار 278,890 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,460 پوند 77,090 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,100 لیر 45,154 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,404 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post