نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/16 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/16 سه شنبه ساعت 13:31:05 روز ۱۴۰۰/۸/۲۵ بیست و پنج آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

279,630 دلار 319,700 یورو
280,370 بالاترین قیمت دلار 278,930 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,210 پوند 76,590 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,700 لیر 44,414 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,964 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post