نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/15 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/15 دوشنبه ساعت 13:32:40 روز ۱۴۰۰/۸/۲۴ بیست و چهار آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,970 دلار 322,760 یورو
283,550 بالاترین قیمت دلار 281,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,440 پوند 76,750 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,094 لیر 44,350 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,194 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post