نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/14 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/14 یکشنبه ساعت 13:31:14 روز ۱۴۰۰/۸/۲۳ بیست و سه آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

285,510 دلار 326,990 یورو
287,480 بالاترین قیمت دلار 285,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
384,680 پوند 77,790 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,800 لیر 44,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,551 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post