نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/13 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/13 شنبه ساعت 13:31:03 روز ۱۴۰۰/۸/۲۲ بیست و دو آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

286,820 دلار 328,250 یورو
287,080 بالاترین قیمت دلار 284,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
386,160 پوند 78,090 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,900 لیر 45,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
253,851 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post