نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/12 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/12 جمعه ساعت 13:33:39 روز ۱۴۰۰/۸/۲۱ بیست و یک آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

285,226 دلار 326,796 یورو
284,480 بالاترین قیمت دلار 283,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
383,476 پوند 78,396 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,786 لیر 45,636 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,836 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post