نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/11 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/11 پنجشنبه ساعت 13:31:57 روز ۱۴۰۰/۸/۲۰ بیست آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

283,980 دلار 325,590 یورو
284,480 بالاترین قیمت دلار 283,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
381,540 پوند 77,350 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,700 لیر 44,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,700 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post