نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/10 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/10 چهارشنبه ساعت 13:31:08 روز ۱۴۰۰/۸/۱۹ نوزده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

282,420 دلار 327,010 یورو
282,580 بالاترین قیمت دلار 281,400 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
383,470 پوند 76,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,885 لیر 45,335 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
255,245 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post