نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/09 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/09 سه شنبه ساعت 13:36:21 روز ۱۴۰۰/۸/۱۸ هجده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,430 دلار 326,080 یورو
281,450 بالاترین قیمت دلار 280,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
383,760 پوند 76,570 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,100 لیر 44,150 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
254,212 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post