نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/07 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/07 یکشنبه ساعت 13:38:42 روز ۱۴۰۰/۸/۱۶ شانزده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,780 دلار 322,660 یورو
278,880 بالاترین قیمت دلار 277,200 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,740 پوند 75,940 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,900 لیر 43,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,402 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post