نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/06 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/06 شنبه ساعت 13:32:29 روز ۱۴۰۰/۸/۱۵ پانزده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,460 دلار 322,340 یورو
278,580 بالاترین قیمت دلار 277,300 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,340 پوند 75,860 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,900 لیر 43,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,923 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post