نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/04 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/04 پنجشنبه ساعت 13:31:44 روز ۱۴۰۰/۸/۱۳ سیزده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,580 دلار 319,410 یورو
277,280 بالاترین قیمت دلار 276,400 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,930 پوند 75,260 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,253 لیر 44,003 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,453 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post