نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/03 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/03 چهارشنبه ساعت 13:32:00 روز ۱۴۰۰/۸/۱۲ دوازده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,420 دلار 321,590 یورو
277,480 بالاترین قیمت دلار 275,800 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,190 پوند 75,540 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,700 لیر 43,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,924 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post