نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/02 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/02 سه شنبه ساعت 13:37:26 روز ۱۴۰۰/۸/۱۱ یازده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,960 دلار 320,040 یورو
275,980 بالاترین قیمت دلار 275,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,500 پوند 75,130 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,813 لیر 43,350 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,413 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post