نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/01 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/11/01 دوشنبه ساعت 13:40:58 روز ۱۴۰۰/۸/۱۰ ده آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,980 دلار 319,400 یورو
276,380 بالاترین قیمت دلار 275,300 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,420 پوند 75,190 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,200 لیر 43,350 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
249,632 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post