نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/30 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/30 شنبه ساعت 13:31:29 روز ۱۴۰۰/۸/۸ هشت آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,220 دلار 318,250 یورو
276,680 بالاترین قیمت دلار 275,210 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,810 پوند 74,960 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,228 لیر 43,578 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
250,928 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post