نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/28 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/28 پنجشنبه ساعت 13:31:24 روز ۱۴۰۰/۸/۶ شش آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,500 دلار 320,440 یورو
277,080 بالاترین قیمت دلار 276,400 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,170 پوند 75,310 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,362 لیر 43,912 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,862 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post