نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/27 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/27 چهارشنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۰/۸/۵ پنج آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,150 دلار 321,530 یورو
277,280 بالاترین قیمت دلار 275,400 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,930 پوند 75,510 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,931 لیر 43,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,331 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post