نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/26 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/26 سه شنبه ساعت 13:32:16 روز ۱۴۰۰/۸/۴ چهار آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,670 دلار 319,150 یورو
275,280 بالاترین قیمت دلار 274,300 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,910 پوند 74,800 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,659 لیر 43,709 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
252,359 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post