نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/24 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/24 یکشنبه ساعت 13:32:32 روز ۱۴۰۰/۸/۲ دو آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,006 دلار 322,346 یورو
276,080 بالاترین قیمت دلار 274,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,616 پوند 76,136 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,800 لیر 44,326 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,176 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post