نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/23 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/23 شنبه ساعت 13:34:37 روز ۱۴۰۰/۸/۱ یک آبان هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,920 دلار 321,140 یورو
275,980 بالاترین قیمت دلار 274,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,360 پوند 75,100 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,800 لیر 43,934 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,784 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post