نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/22 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/22 جمعه ساعت 13:34:34 روز ۱۴۰۰/۷/۳۰ سی مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,102 دلار 320,352 یورو
274,680 بالاترین قیمت دلار 273,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
379,582 پوند 75,622 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
31,052 لیر 43,050 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,852 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post