نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/21 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/21 پنجشنبه ساعت 13:35:30 روز ۱۴۰۰/۷/۲۹ بیست و نه مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,580 دلار 319,690 یورو
274,680 بالاترین قیمت دلار 273,500 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,910 پوند 74,760 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,615 لیر 43,050 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
246,915 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post