نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/18 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/18 دوشنبه ساعت 13:31:16 روز ۱۴۰۰/۷/۲۶ بیست و شش مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,930 دلار 314,770 یورو
272,080 بالاترین قیمت دلار 271,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
373,190 پوند 73,990 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,861 لیر 42,450 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post