نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/17 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/10/17 یکشنبه ساعت 13:31:38 روز ۱۴۰۰/۷/۲۵ بیست و پنج مهر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,730 دلار 315,370 یورو
272,980 بالاترین قیمت دلار 271,700 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
373,780 پوند 74,010 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,897 لیر 42,350 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
245,717 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post